Aktualności

Pod koniec września zakończył się projekt budowy infrastruktury systemu GSM-R na linii kolejowej E 20/C-E 2 korytarz F na odcinku Kunowice- Terespol wykonywany na zlecenie PKP Polskich Linii Kolejowych. Na ponad 855-kilometrowym odcinku łączącym wschodni kraniec Polski z zachodnim, zaprojektowano, a następnie wybudowano sieć GSM-R (Globalnego Systemu Radiokomunikacji Ruchomej), dostarczając sprzęt niezbędny do jej funkcjonowania. Dzięki zaadaptowanym na potrzeby kolei rozwiązaniom sieci komórkowych, sieć GSM-R umożliwi obustronną komunikację głosową oraz transmisja danych niezbędnych do usprawnienia funkcjonowania kolei. Wybudowana sieć GSM-R pozwoli także na dopasowanie się polskich kolei do ERTMS (Europejskiego Systemu Zarządzania Ruchem Kolejowym). Dzięki temu upłynniony zostanie także przekroczenia przez pociągigranic kraju.

wtorek, 15 wrzesień 2015 08:45

PKP Polskie Linie Kolejowe SA- nowy kontrakt

W dniu 14. września 2015r. FONBUD Spółka Akcyjna- Spółka komandytowa podpisała w Warszawie kontrakt ze spółką Polskie Koleje Państwowe Polskie Linie Kolejowe SA na realizację projektu pod nazwą:„Cyfryzacja geodezyjnej dokumentacji eksploatacyjnej dla linii kolejowych w celu wzrostu sprawności i bezpieczeństwa systemu transportowego w Polsce oraz efektywności zarządzania infrastrukturą kolejową”.

Dnia 10. września 2015r. odbyło się w Lublinie uroczyste podsumowanie projektu pod nazwą „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - Województwo Lubelskie”. W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele władzy rządowej, lokalnej władzy samorządowej, Operatora Infrastruktury oraz firm telekomunikacyjnych, w tym przedstawiciele spółki FONBUD. Podczas eventu wysłuchać można było prezentacji wygłaszanych na temat prowadzenia inwestycji, jej aspektów finansowych, roli samorządów lokalnych podczas realizacji przedsięwzięcia oraz walorów technologicznych powstałej sieci szerokopasmowej. Następnie odbyły się dwie dyskusje panelowe dotyczące współpracy operatorów sieci dostępowych z województwem lubelskim.

Kontakt

fonbud
spółka akcyjna - sp.k.

Porozmawiaj

  •  +48 71 372 72 72
  •  fonbud@fonbud.com.pl