Blog

Zakończenie budowy sieci GSM-Rna trasie kolejowej Kunowice- Terespol

Pod koniec września zakończył się projekt budowy infrastruktury systemu GSM-R na linii kolejowej E 20/C-E 2 korytarz F na odcinku Kunowice- Terespol wykonywany na zlecenie PKP Polskich Linii Kolejowych. Na ponad 855-kilometrowym odcinku łączącym wschodni kraniec Polski z zachodnim, zaprojektowano, a następnie wybudowano sieć GSM-R (Globalnego Systemu Radiokomunikacji Ruchomej), dostarczając sprzęt niezbędny do jej funkcjonowania. Dzięki zaadaptowanym na potrzeby kolei rozwiązaniom sieci komórkowych, sieć GSM-Rmożliwiobustronną komunikację głosową oraz transmisja danych niezbędnych do usprawnienia funkcjonowania kolei. Wybudowana sieć GSM-R pozwoli także na dopasowanie się polskich kolei do ERTMS (Europejskiego Systemu Zarządzania Ruchem Kolejowym). Dzięki temu upłynniony zostanie także przekroczenia przez pociągigranic kraju.

Głównymi wykonawcami kontraktu były spółki KapschCarrierCom i Torpol SA. Natomiast FONBUD, jako podwykonawca,zrealizował dwa odcinki sieci: od Poznania Antoninka do Poznana Górczyna oraz w okolicy Kutna. Prace prowadzono na terenach wysoce zurbanizowanych, z bogatą infrastrukturą kolejową, co uniemożliwiało wykorzystaniesprzętu jeżdżącego. Prace prowadzono metodą ręcznych wykopów, aby zminimalizować ryzyko uszkodzenia istniejącej infrastruktury. Ciężkie warunki terenowe i techniczne trudności sprawiły, że FONBUD, jako jedyna firma, podjęła się wybudowania sieci na tych odcinkach. Łącznie, od marca do września 2015r. FONBUD wybudowałponad 77km sieci GSM-R układanej po obu stronach torów.
Obejrzyj film PKP PLK o inwestycji.

Kontakt

fonbud
spółka akcyjna - sp.k.

Porozmawiaj

  •  +48 71 372 72 72
  •  fonbud@fonbud.com.pl